Thụy Nhi's Podcast

Thụy Nhi # 8: Bài thơ ĐÔI DÉP - Nguyễn Trung Kiên

December 18, 2021 Thụy Nhi Season 1 Episode 8
Thụy Nhi # 8: Bài thơ ĐÔI DÉP - Nguyễn Trung Kiên
Thụy Nhi's Podcast
More Info
Thụy Nhi's Podcast
Thụy Nhi # 8: Bài thơ ĐÔI DÉP - Nguyễn Trung Kiên
Dec 18, 2021 Season 1 Episode 8
Thụy Nhi

Thụy Nhi # 8: Bài thơ ĐÔI DÉP - Nguyễn Trung Kiên

Bài thơ đầu anh viết tặng cho em
 Là bài thơ anh kể về đôi dép
 Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
 Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
 
 Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
 Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
 Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
 Lên thảm nhung, xuống cát bụi, cùng nhau
 
 Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
 Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
 Dẫu vinh, nhục không đi cùng người khác
 Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia.
 
 Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
 Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
 Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
 Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
 
 Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
 Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
 Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
 Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
 
 Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
 Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
 Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
 Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
 
 Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
 Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải - trái
 Như tôi yêu em ở những điều ngược lại
 Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.
 
 Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
 Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
 Chỉ còn một là không còn gì hết
 Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

🔥 Liên hệ:

PODCAST’S THỤY NHI

◾ Email:         thuynhitran@gmail.com
 ◾ Hotline:       0983 955 968 – 0916 262 304
 ▶ Facebook:    https://www.facebook.com/thuynhi.tran.1
 ♦️ Website: thuynhitran.vn
♦️ Podcast's Thụy Nhi: 
    💫 https://thuynhi.buzzsprout.com/
    💫 https://anchor.fm/thuynhitran

 
 

Show Notes

Thụy Nhi # 8: Bài thơ ĐÔI DÉP - Nguyễn Trung Kiên

Bài thơ đầu anh viết tặng cho em
 Là bài thơ anh kể về đôi dép
 Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
 Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
 
 Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
 Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
 Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
 Lên thảm nhung, xuống cát bụi, cùng nhau
 
 Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
 Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
 Dẫu vinh, nhục không đi cùng người khác
 Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia.
 
 Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
 Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
 Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
 Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
 
 Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
 Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
 Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
 Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
 
 Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
 Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
 Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
 Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
 
 Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
 Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải - trái
 Như tôi yêu em ở những điều ngược lại
 Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.
 
 Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
 Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
 Chỉ còn một là không còn gì hết
 Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

🔥 Liên hệ:

PODCAST’S THỤY NHI

◾ Email:         thuynhitran@gmail.com
 ◾ Hotline:       0983 955 968 – 0916 262 304
 ▶ Facebook:    https://www.facebook.com/thuynhi.tran.1
 ♦️ Website: thuynhitran.vn
♦️ Podcast's Thụy Nhi: 
    💫 https://thuynhi.buzzsprout.com/
    💫 https://anchor.fm/thuynhitran