Thụy Nhi's Podcast

Thụy Nhi # 4: Tờ kinh số 2, YÊU THƯƠNG TỪ TẬN ĐÁY TIM - Sách Bí mật Phan Thiên Ân- Người giàu nhất Thế giới

November 13, 2021 Thụy Nhi Season 1 Episode 4
Thụy Nhi # 4: Tờ kinh số 2, YÊU THƯƠNG TỪ TẬN ĐÁY TIM - Sách Bí mật Phan Thiên Ân- Người giàu nhất Thế giới
Thụy Nhi's Podcast
More Info
Thụy Nhi's Podcast
Thụy Nhi # 4: Tờ kinh số 2, YÊU THƯƠNG TỪ TẬN ĐÁY TIM - Sách Bí mật Phan Thiên Ân- Người giàu nhất Thế giới
Nov 13, 2021 Season 1 Episode 4
Thụy Nhi


Thụy Nhi # 4 : Tờ kinh số 2, YÊU THƯƠNG TỪ TẬN ĐÁY TIM - Sách Bí mật Phan Thiên Ân- Người giàu nhất Thế giới

Xin chào các bạn. Rất vui được gặp bạn trên kênh Podcast của Thụy Nhi. 

🌷 Trong số Podcast vừa rồi mình đã đọc tờ kinh số 1. Một trong những từ khóa quan trọng trong tờ kinh số 1 đó là “thói quen tốt”.

🍀 Cái khác biệt duy nhất của người thất bại kẻ thành công sự khác biệt trong những thói quen của họ. Những thói quen tốtchìa khóa của mọi thành công. Những thói quen xấucánh cửa đóng kín của thất bại.

🍀 Điều tác giả muốn gởi gắm đến tất cả chúng ta đó là: “Tôi sẽ tập những thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng”. 

Hôm nay mình sẽ chia sẻ về tờ Kinh Số 2: Tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng YÊU THƯƠNG từ tận đáy tim. Từ khóa quan trọng của của tờ kinh số 2 là: Yêu thương       
 - Nhưng trên hết, tôi sẽ yêu tôi. Vì yêu tôi, nên tôi sẽ xem xét chọn lựa cẩn trọng tất cả mọi vật đang xâm nhập vào thân thể tôi, tâm hồn tôi, trái tim tôi.
 - Từ nay, tôi xin được yêu thương mọi người không điều kiện. Từ giờ phút này, mọi thù hận đã chảy khỏi dòng máu trong châu thân tôi, tôi không còn thì giờ để căm ghét, chỉ còn thì giờ cho yêu thương.

🍀 Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 7h sáng thứ 7 hàng tuần trên kênh Podcast của mình.
 
 Cảm ơn bạn. 

-----

🌺 LIÊN HỆ:
Thụy Nhi’s Podcast
♦️ Phone: 0916 262 304 (Zalo) 
♦️ Facebook: https://www.facebook.com/thuynhi.tran.1
♦️ Website: thuynhitran
♦️ Podcast's Thụy Nhi: 
    💫 https://thuynhi.buzzsprout.com/
    💫 https://anchor.fm/thuynhitran

Show Notes


Thụy Nhi # 4 : Tờ kinh số 2, YÊU THƯƠNG TỪ TẬN ĐÁY TIM - Sách Bí mật Phan Thiên Ân- Người giàu nhất Thế giới

Xin chào các bạn. Rất vui được gặp bạn trên kênh Podcast của Thụy Nhi. 

🌷 Trong số Podcast vừa rồi mình đã đọc tờ kinh số 1. Một trong những từ khóa quan trọng trong tờ kinh số 1 đó là “thói quen tốt”.

🍀 Cái khác biệt duy nhất của người thất bại kẻ thành công sự khác biệt trong những thói quen của họ. Những thói quen tốtchìa khóa của mọi thành công. Những thói quen xấucánh cửa đóng kín của thất bại.

🍀 Điều tác giả muốn gởi gắm đến tất cả chúng ta đó là: “Tôi sẽ tập những thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng”. 

Hôm nay mình sẽ chia sẻ về tờ Kinh Số 2: Tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng YÊU THƯƠNG từ tận đáy tim. Từ khóa quan trọng của của tờ kinh số 2 là: Yêu thương       
 - Nhưng trên hết, tôi sẽ yêu tôi. Vì yêu tôi, nên tôi sẽ xem xét chọn lựa cẩn trọng tất cả mọi vật đang xâm nhập vào thân thể tôi, tâm hồn tôi, trái tim tôi.
 - Từ nay, tôi xin được yêu thương mọi người không điều kiện. Từ giờ phút này, mọi thù hận đã chảy khỏi dòng máu trong châu thân tôi, tôi không còn thì giờ để căm ghét, chỉ còn thì giờ cho yêu thương.

🍀 Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 7h sáng thứ 7 hàng tuần trên kênh Podcast của mình.
 
 Cảm ơn bạn. 

-----

🌺 LIÊN HỆ:
Thụy Nhi’s Podcast
♦️ Phone: 0916 262 304 (Zalo) 
♦️ Facebook: https://www.facebook.com/thuynhi.tran.1
♦️ Website: thuynhitran
♦️ Podcast's Thụy Nhi: 
    💫 https://thuynhi.buzzsprout.com/
    💫 https://anchor.fm/thuynhitran