Thụy Nhi's Podcast

Thụy Nhi # 3: Tờ kinh số 1, sách Bí mật Phan Thiên Ân, người giàu nhất thế giới, Thụy Nhi

November 07, 2021 Thụy Nhi Season 1 Episode 3
Thụy Nhi # 3: Tờ kinh số 1, sách Bí mật Phan Thiên Ân, người giàu nhất thế giới, Thụy Nhi
Thụy Nhi's Podcast
More Info
Thụy Nhi's Podcast
Thụy Nhi # 3: Tờ kinh số 1, sách Bí mật Phan Thiên Ân, người giàu nhất thế giới, Thụy Nhi
Nov 07, 2021 Season 1 Episode 3
Thụy Nhi


🏵️ Thụy Nhi # 3: Tờ kinh số 1, sách Bí  mật Phan Thiên Ân, người giàu nhất thế giới, Thụy Nhi

Xin chào các bạn. Rất vui được gặp bạn trên kênh Podcast của Thụy Nhi. 

Trong số Podcast hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn Tờ Kinh số 1, cuốn sách đặc biệt do tiến sĩ Alan Phan, một Việt Kiều Mỹ viết trong những ngày tháng cuối đời. 

Tờ kinh Số 1: Ngày hôm nay, tôi BẮT ĐẦU một cuộc đời mới. 
 - Cái khác biệt duy nhất của người thất bại và kẻ thành công là sự khác biệt trong những thói quen của họ. Những thói quen tốt là chìa khoá của mọi thành công. Những thói quen xấu là cánh cửa đóng kín của thất bại. 
 -> TÔI SẼ TẬP NHỮNG THÓI QUEN TỐT VÀ TRỞ THÀNH NÔ LỆ CỦA CHÚNG
 
Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 7h sáng thứ 7 hàng tuần trên kênh Podcast của mình.
 
 Cảm ơn các bạn. 

----------
🔥 Liên hệ:

PODCAST’S THỤY NHI

◾ Email:         thuynhitran@gmail.com
 ◾ Hotline:       091 6262 304 (zalo)
 ▶ Facebook:    https://www.facebook.com/thuynhi.tran.1
 ▶ Website: thuynhitran.vn
 
 #AlanPhan # BíMậtPhanThiênÂn, #10 TờKinhPhanThiênÂn # ThuỵNhi 

 

Show Notes


🏵️ Thụy Nhi # 3: Tờ kinh số 1, sách Bí  mật Phan Thiên Ân, người giàu nhất thế giới, Thụy Nhi

Xin chào các bạn. Rất vui được gặp bạn trên kênh Podcast của Thụy Nhi. 

Trong số Podcast hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn Tờ Kinh số 1, cuốn sách đặc biệt do tiến sĩ Alan Phan, một Việt Kiều Mỹ viết trong những ngày tháng cuối đời. 

Tờ kinh Số 1: Ngày hôm nay, tôi BẮT ĐẦU một cuộc đời mới. 
 - Cái khác biệt duy nhất của người thất bại và kẻ thành công là sự khác biệt trong những thói quen của họ. Những thói quen tốt là chìa khoá của mọi thành công. Những thói quen xấu là cánh cửa đóng kín của thất bại. 
 -> TÔI SẼ TẬP NHỮNG THÓI QUEN TỐT VÀ TRỞ THÀNH NÔ LỆ CỦA CHÚNG
 
Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 7h sáng thứ 7 hàng tuần trên kênh Podcast của mình.
 
 Cảm ơn các bạn. 

----------
🔥 Liên hệ:

PODCAST’S THỤY NHI

◾ Email:         thuynhitran@gmail.com
 ◾ Hotline:       091 6262 304 (zalo)
 ▶ Facebook:    https://www.facebook.com/thuynhi.tran.1
 ▶ Website: thuynhitran.vn
 
 #AlanPhan # BíMậtPhanThiênÂn, #10 TờKinhPhanThiênÂn # ThuỵNhi