Thụy Nhi's Podcast

Thụy Nhi #12: Tờ kinh số 7: Tôi sẽ cười với thế gian_ Bí mật Phan Thiên Ân, người giàu nhất thế giới

February 05, 2022 Thụy Nhi Season 1 Episode 12
Thụy Nhi #12: Tờ kinh số 7: Tôi sẽ cười với thế gian_ Bí mật Phan Thiên Ân, người giàu nhất thế giới
Thụy Nhi's Podcast
More Info
Thụy Nhi's Podcast
Thụy Nhi #12: Tờ kinh số 7: Tôi sẽ cười với thế gian_ Bí mật Phan Thiên Ân, người giàu nhất thế giới
Feb 05, 2022 Season 1 Episode 12
Thụy Nhi

Nội dung tờ kinh số 7:  Tôi sẽ cười với thế gian.

Và tôi còn biết cười, tôi sẽ không bao giờ nghèo khó. Cái tặng phẩm quý báu này là một tặng phẩm tôi phải kính cẩn giữ gìn. Tôi chỉ thực sự thành công/ khi tôi có hạnh phúc và có tiếng cười. Bởi vì tiếng cười /cho tôi hưởng thụ trọn vẹn/ cái hạnh phúc. Tiếng cười là chìa khoá của hạnh phúc, như ly rượu ngọt/ sẽ làm đậm đà/ hương vị của bữa cơm.

 Hẹn gặp lại các bạn vào sáng thứ 7 hàng tuần trên kênh Podcast's Thụy Nhi. 
Xin chào và hẹn gặp lại.

-----
 🔥 Liên hệ:

PODCAST’S THỤY NHI

◾ Email:         thuynhitran@gmail.com
 ◾ Hotline:       0983 955 968 – 0916 262 304
 ▶ Facebook:    https://www.facebook.com/thuynhi.tran.1
♦️ Website: thuynhitran.vn
♦️ Podcast's Thụy Nhi: 
    💫 https://thuynhi.buzzsprout.com/
    💫 https://anchor.fm/thuynhitran

 
 

Show Notes

Nội dung tờ kinh số 7:  Tôi sẽ cười với thế gian.

Và tôi còn biết cười, tôi sẽ không bao giờ nghèo khó. Cái tặng phẩm quý báu này là một tặng phẩm tôi phải kính cẩn giữ gìn. Tôi chỉ thực sự thành công/ khi tôi có hạnh phúc và có tiếng cười. Bởi vì tiếng cười /cho tôi hưởng thụ trọn vẹn/ cái hạnh phúc. Tiếng cười là chìa khoá của hạnh phúc, như ly rượu ngọt/ sẽ làm đậm đà/ hương vị của bữa cơm.

 Hẹn gặp lại các bạn vào sáng thứ 7 hàng tuần trên kênh Podcast's Thụy Nhi. 
Xin chào và hẹn gặp lại.

-----
 🔥 Liên hệ:

PODCAST’S THỤY NHI

◾ Email:         thuynhitran@gmail.com
 ◾ Hotline:       0983 955 968 – 0916 262 304
 ▶ Facebook:    https://www.facebook.com/thuynhi.tran.1
♦️ Website: thuynhitran.vn
♦️ Podcast's Thụy Nhi: 
    💫 https://thuynhi.buzzsprout.com/
    💫 https://anchor.fm/thuynhitran